သံစဉ်ဗီဒီယို

ကျေးဇူးပြု၍ SONGZ Group နိဒါန်း၏ဗီဒီယိုကိုခံစားပါ။

ကျေးဇူးပြု၍ SONGZ Bus လေအေးပေးစက်နိဒါန်း၏ဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်ပါ

ကျေးဇူးပြု၍ SONGZ ကားလေအေးပေးစက်မိတ်ဆက်ခြင်းဗီဒီယိုကိုခံစားကြည့်ပါ

ကျေးဇူးပြုပြီး SONGZ Cloud နိဒါန်း၏ video ကိုနှစ်သက်ပါ

ကျေးဇူးပြုပြီး SONGZ အသိဉာဏ်မျှဝေထားသောဘက်ထရီအပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ဗီဒီယိုကိုခံစားပါ

ကျေးဇူးပြု၍ SONGZ Rail Transit Air Conditioner နိဒါန်း၏ဗီဒီယိုကိုခံစားကြည့်ပါ

ကျေးဇူးပြုပြီး SONGZ Climatic Wind Tunnel Lab ၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ